Home » Wat doet een Logopedist

Wat doet een Logopedist

Een logopedist behandelt allerlei stoornissen die met Communicatie te maken hebben zoals:

  • verschillende problemen op het gebied van de spraak, b.v. niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, stotteren, broddelen etc.
  • allerlei stoornissen op het gebied van de taal. Bij kinderen verloopt de taalontwikkeling volgens een bepaald patroon maar sommige kinderen hebben een afwijkende taalontwikkeling of ontwikkelen zich langzamer. Andere voorbeelden zijn dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en afasie, een verworven taalstoornis na b.v. een trauma of CVA (beroerte).
  • diverse problemen op het gebied van de stem, zoals heesheid, schorheid, een brok in de keel, problemen met de zangstem maar ook het verbeteren van de spreekvaardigheid en de presentatie (b.v. bij iemand die veel in het openbaar spreekt).
  • allerlei stoornissen op het gebied van het gehoor (o.a. door te leren spraakafzien).

Naast bovengenoemde Communicatieproblemen behandelt een logopedist ook stoornissen in de mondmotoriek en kan:

  • advies geven over neus ademen, slikken en kauwen of de juiste tong- en kaakpositie in rust
  •  jonge kinderen met eet- of drinkproblemen begeleiden
  • adviseren over hulpmiddelen en oefenmateriaal geven voor thuis en op school

Zie ook Logopedie