Vergoeding

Voor het bezoeken van deze contractvrije praktijkheeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist voor een vergoeding van uw verzekering. Alleen wanneer u zelf betaalt of als uw werkgever betaalt is geen verwijzing nodig. In 2017 zijn de logopedische tarieven vrijgegeven en voor 2020 is ons tarief €43,- per zitting. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen echter niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk al 9 jaar bewust contractvrij. Ik vind het belangrijk dat ik zo voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden.

Contractvrije Logopedie wordt (ten dele) vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar maar de hoogte van de vergoeding verschilt per polis en verzekeraar (50-80%). Voor kinderen geldt het verplichteigen risico van €385,-niet maar voor volwassenen vanaf 18 jaar wel. Dit betekent dat ca. de eerste 9 zittingen voor uw eigen rekening komen wanneer u het eigen risico nog niet heeft verbruikt.

De facturen van VGZ, CZ, ONVZ, PNO en VVAA worden door het factureringsbedrijf Infomedics elke maand rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het gedeelte dat u zelf moet betalen. Bij alle andere verzekeringen ontvangt u meteen de totale factuur die u eerst betaalt aan Infomedics en daarna indient bij uw zorgverzekeraar. Ook dan kan het zijn dat u nog een gedeelte zelf moet betalen.

Let op: u dient zelf van te voren na te vragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u terugkrijgt van €43,- omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand en dialect door anderstaligheid wordt b.v. niet door de verzekering vergoed.

Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt ten dele vergoed. U moet zelf bij uw verzekering navragen welk bedrag u precies terugkrijgt van €43,-.
Logopediepraktijk Wittevrouwen 2020 Tarief
Intake en onderzoek 25 min. (+ 25 min. indirecte tijd) € 86,-
Individuele zitting reguliere logopedie (25 min.) € 43,-
Overleg met derden/ Verslag aan derden (niet de verwijzer) Kosten voor de aanvrager per 30 min. € 43,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/overleg op locatie € 25,-
Telefonische zitting (per 15 min.) € 23,-
Verzuimnota € 43,-

!Afsprakenregeling In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarnaast zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

+Afmeldingsregeling
Gezien de beperkte tijdsduur van 25 minuten is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (1 werkdag) af te melden via de voicemail. Indien u niet op tijd afbelt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €43,-) ongeacht de reden dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

#Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

*Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Privacy policy

Bekijk hier de privacy policy

Contact

Hooghiemstraplein 101
3514 AX Utrecht

06-55 88 11 78

Logopediepraktijk Wittevrouwen Utrecht © 2021.