Vergoeding en tarieven

Omdat dit een Contractvrije Praktijk is heb ik sinds 2012 geen contracten meer met verzekeraars. Er is dus een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts, specialist, tandarts/orthodontist voor een vergoeding van uw verzekering. Wanneer u toch zonder verwijzing komt wordt er eerst een screening DTL gedaan (Directe Toegankelijkheid Logopedie) en een kort verslag naar de huisarts gestuurd. Ook wanneer u zelf betaalt omdat het geen medische klacht betreft is geen verwijzing nodig. Let op: verzekeraars CZ (CZ, CZdirect, IZZ, Just, Nationale Nedrlanden, Ohra) en ASR eisen wél een verwijzing voor Contractvrije Logopedie. Vanaf 2017 zijn de logopedische tarieven vrijgegeven en voor 2024 is ons tarief €46,- per zitting. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen echter niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten terwijl de administratieve druk toeneemt. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk al 12 jaar bewust contractvrij. Ik vind het belangrijk dat ik zo voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden.

Contractvrije Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar maar de hoogte van de vergoeding verschilt per polis en verzekeraar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt vaak alles vergoed maar bij een naturapolis krijgt u 60-90% terug van het gecontracteerde tarief van uw verzekeraar. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een verplicht Eigen Risico van €385,- maar voor kinderenen niet. Dit betekent dat bij volwassenen ca. de eerste 7 zittingen voor eigen rekening komen wanneer het Eigen Risico nog niet is verbruikt.

De facturen van VGZ, CZ en ONVZ (ook PNO en VVAA) worden door Infomedics elke maand rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het gedeelte dat u zelf moet betalen. Bent u ergens anders verzekerd dan moet u eerst zelf de factuur betalen aan Infomedics en daarna indienten bij uw zorgverzekeraar.

Let op: u moet zelf van te voren navragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u terugkrijgt van €46,- omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand bij meertaligheid en dialect door anderstaligheid wordt b.v. niet door de verzekering vergoed.

Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis/Combinatiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt ten dele vergoed. U moet zelf bij uw verzekering navragen welk bedrag u precies terugkrijgt van €46,-.

Bij een intake met verwijzing (code 4061 anamnese en onderzoek) of een intake zonder verwijzing met DTL-screening (code 4057) wordt deze altijd gevolgd door een tweede code op diezelfde dag (4000 individuele zitting logopedie). De totale prijs van een intakesessie is dus € 138,- of met DTL € 163,-. Reden voor deze hogere prijs: bij een intake moet ook een elektronisch dossier worden aangemaakt en moeten onderzoeksgegevens na afloop van de sessie worden uitgewerkt.

Prestatie of dienst    Code          Tarief 2024
Intake (anamnese) en onderzoek na verwijzing (25 min.) 4061

4000

€ 92,-

€ 46

DTL-screening, anamnese en onderzoek (zonder verwijzing), 40 min.) 4057

4000

 €117,-

€ 46

Individuele zitting logopedie /Online Logopedie (25 min.)  4000 € 46
Verslag aan derden (niet de verwijzer) per 30 min. 4313 € 46,-
Overleg met derden, kosten voor de aanvrager per 30 min. 4314 € 46,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/bij overleg op locatie   € 26,-
Telefonische zitting (per 15 min.) 4010 € 23,-
Verzuimnota   € 46,-

!Afsprakenregeling In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarnaast zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

+Afmeldingsregeling
Gezien de beperkte tijdsduur van 25 minuten is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (1 werkdag) af te melden via de voicemail. Indien u niet op tijd afbelt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €46,-) ongeacht de reden dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

#Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

*Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Privacy policy

Bekijk hier de privacy policy

Contact

Hooghiemstraplein 101
3514 AX Utrecht

06-55 88 11 78

Logopediepraktijk Wittevrouwen Utrecht © 2024.