Home » Vergoeding

Vergoeding

Voor het bezoeken van deze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist. Het logopedisch tarief in deze praktijk bedraagt in 2017  €40,53 per zitting. Logopedie valt onder de basiszorg; de kosten worden door uw zorgverzekeraar grotendeels vergoed. Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico, voor volwassenen vanaf 18 jaar wel (€385,-). Dit betekent dat ca. de eerste 10 zittingen altijd voor uw eigen rekening komen.

 De vergoeding is afhankelijk van uw polis. Voor VGZ en CZ worden de facturen rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering en krijgt u daarna een rekening van Infomedics voor het overige gedeelte dat u zelf moet betalen (ca. 10,- per zitting). Bij de andere verzekeraars betaalt u eerst het volledige bedrag aan Infomedics en kunt u daarna de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook dan komt een gedeelte van de rekening voor uzelf. Let op: het is raadzaam van te voren navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en de vergoeding. Behandeling van taalachterstand en dialect door anderstaligheid wordt niet vergoed door de verzekering. Bij een restitutiepolis betaalt u vaak een paar euro meer en krijgt u een groter deel van de kosten terug van uw verzekering.

Afsprakenregeling

In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarnaast zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur van 25 minuten is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden via de voicemail. Indien u niet op tijd afbelt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €40,53) ongeacht de reden dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.